[Initial experiences with 99mTc-PSMA-SPECT/CT in patients with prostate cancer]

The prostate-specific membrane antigen (PSMA) is a transmembrane protein, that is highly expressed on the surface of prostate cancer cells. In the last few years, several PSMA-specific ligands have been developed, that can be successfully used to detect primary prostate cancer, tumor recurrences and metastases as well.

The goal of our work was to examine the clinical application of a 99mtechnetium-labeled PSMA-radiopharmaceutical as part of the routine diagnostics of prostate cancer.

We examined 15 male patients with verified prostate adenocarcinoma with suspicion of progression or recurrence of the disease. We performed whole-body PSMA-SPECT/CTs and multiparametric MRIs of the prostate and the pelvic regions within a week. We used 99mTc-mas3-y-nal-k(Sub-KuE) for the PSMA-SPECT scans. The images were visually evaluated by independent observers. The results were compared with the follow-up bone scintigraphies as well.

Twenty-two PSMA-positive lesions were found. Nine of them were localized outside, 13 were within the MRI's field of view. From these 13 lesions, 7 matched with the SPECT/CT results and in 5 cases the MRI images showed no abnormalities. In one case, bone metastasis was suspected on the MRI scan but there was no corresponding pathological tracer uptake on the SPECT images. In two patients, none of the examinations showed signs of prostate malignancy. Four patients had PSMA-positive bone metastases. One of them had a matching PSMA/SPECT and bone scintigraphy result and in one case the PSMA examination showed metastasis in contrast to the negative bone scintigraphy.

PSMA-SPECT/CT with 99mTc-mas3-y-nal-k(Sub-KuE) is a promising diagnostic tool. This technique is capable of visualizing bone metastases and it can detect local recurrences and visceral metastases as well. Orv Hetil. 2018; 159(35): 1433-1440.

Absztrakt: Bevezetés: A prosztataspecifikus membránantigén (PSMA) egy transzmembránfehérje, amely a prosztatarákos sejtek felszínén fokozott mértékben van jelen. Az utóbbi években számos PSMA-specifikus ligandot fejlesztettek ki, melyek az eddigi adatok alapján eredményesen használhatók mind a primer prosztatarák, mind a recidívák és metasztázisok kimutatására. Célkitűzés: Munkánk célja egy, a rutindiagnosztikában alkalmazható 99mtechnéciummal jelölt radiofarmakon klinikai gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata volt. Módszer: 15 férfi beteget vizsgáltunk, akiknél szövettanilag prosztataadenocarcinomát igazoltak, és a klinikai adatok alapján a betegség progressziójának vagy recidívájának gyanúja vetődött fel. Egy héten belül egésztest-PSMA-SPECT/CT-t, valamint a prosztata- és kismedence-régióról multiparametrikus MR-leképezést végeztünk. A SPECT-vizsgálatokhoz 99mTc-mas3-y-nal-k(Sub-KuE) radiofarmakont használtunk. A képeket egymástól függetlenül vizuálisan értékeltük. Az eredményeket a betegek követése során készült csontszcintigráfiás képekkel is összevetettük. Eredmények: Összesen 22 PSMA-pozitív laesiót találtunk. Ezek közül 9 az MR látóterén kívül, 13 azon belül volt. Az MR látómezejébe eső 13 laesióból 7 esetben egyezett az MR és a SPECT/CT eredménye, 5 esetben az MR-vizsgálaton nem volt kóros eltérés a PSMA-dúsulásnak megfelelően. Egy esetben az MR felvetette a metasztázis gyanúját, de azon a helyen nem volt kimutatható kóros radiofarmakonhalmozás. Két betegnél egyik vizsgálat során sem találtunk prosztataeredetű malignitásra utaló jelet. Négy betegnél mutattunk ki PSMA-pozitív csontmetasztázist. Közülük egy esetben egyezett a PSMA-SPECT és a csontszcintigráfia eredménye, egy esetben a negatív csontszcintigráfia ellenére a PSMA-SPECT/CT vizsgálat áttétet mutatott. Következtetés: Az általunk vizsgált radiofarmakon a prosztatarákok vizsgálatában jól használható ígéretes diagnosztikum, amely a csontmetasztázisok specifikus ábrázolása mellett a lokális recidívák és visceralis áttétek megjelenítésére is alkalmas. Orv Hetil. 2018; 159(35): 1433–1440.

Orvosi hetilap. 2018 Sep [Epub]

István Farkas, Zsuzsanna Besenyi, Anikó Maráz, Zoltán Bajory, András Palkó, Gábor Sipka, László Pávics

Nukleáris Medicina Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Szeged, Korányi fasor 6., 6720., Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Szeged., Urológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Szeged., Radiológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Szeged.