Granulomatous prostatitis after intravesical immunotherapy mimicking prostate cancer

Intravesical immunotherapy with attenuated strains of Mycobacterium bovis is a widely used therapeutic option in patients with non-muscle-invasive transitional cell carcinoma of the bladder. A rare complication of intravesical therapy with the Bacillus Calmette-Guérin vaccine is granulomatous prostatitis, which due to increasing levels of prostate-specific antigen and abnormalities found in transrectal examination of the prostate may suggest concomitant prostate cancer. A case of extensive granulomatous prostatitis in a 61-year-old patient which occurred after the first course of a well-tolerated Bacillus Calmette-Guérin therapy is presented. Due to abnormalities found in rectal examination and an abnormal transrectal ultrasound image of the prostate with extensive infiltration mimicking neoplastic hyperplasia a core biopsy of the prostate was performed. Histopathological examination revealed inflammatory infiltration sites of tuberculosis origin.

Immunoterapia dopęcherzowa oparta na podawaniu atenuowanych szczepów Mycobacterium bovis jest szeroko stosowaną opcją terapeutyczną u pacjentów z przejściowonabłonkowym rakiem pęcherza moczowego nienaciekającym mięśniówki. Rzadkim powikłaniem dopęcherzowej terapii szczepionką Bacillus Calmette-Guérin jest ziarniniakowe zapalenie stercza, które ze względu na narastanie swoistego antygenu sterczowego oraz nieprawidłowości w badaniu przezodbytniczym stercza może sugerować współistnienie raka stercza. Przedstawiono przypadek rozległego ziarniniakowatego zapalenia stercza u 61-letniego pacjenta, które wystąpiło po pierwszym kursie dobrze tolerowanej terapii Bacillus Calmette-Guérin. Z powodu nieprawidłowego badania per rectum oraz obrazu stercza w USG przezodbytniczym z rozległym naciekiem naśladującym rozrost nowotworowy wykonano biopsję rdzeniową stercza. Badanie histopatologiczne ujawniło nacieki zapalne pochodzenia gruźliczego.

Journal of ultrasonography. 2016 Dec 30 [Epub]

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki, Paweł Iberszer, Lech Wronecki

Department of Urology, 1 Military Hospital, Lublin, Poland; Department of General and Transplant Surgery and Nutritional Treatment, Medical University of Lublin, Poland., Department of General and Transplant Surgery and Nutritional Treatment, Medical University of Lublin, Poland., Department of Urology, Railway Hospital in Lublin, Poland., Department of Clinical Pathomorphology, Medical University of Lublin, Poland.